BLACK+DECKER wil lage-emissiezones in België uitbreiden met 4.000.000 m2

Bewustwordingscampagne vraagt aandacht voor gezonde lucht in de tuin

Woensdag 21 maart 2018 — Dagelijks ademen we een mengsel van fijn stof en stikstofoxiden in. Deze chemische stoffen komen uit de meest onverwachte hoeken: niet alleen uit verbrandingsmotoren van auto’s en vliegtuigen, maar ook uit zaken in en rondom ons huis zoals houtkachels, schoonmaakproducten en verf. Zelfs het gereedschap dat we gebruiken in onze eigen tuin kan onze lucht ernstig vervuilen. Daarom start BLACK+DECKER een bewustwordingscampagne met een duidelijke missie: gezonde lucht voor iedereen.

Een frisse oproep voor gezonde lucht
Het debat rond de luchtvervuiling in België is een zeer actueel thema. In november 2017 riepen 96 artsen en experts de Brusselse regering op om zes duidelijke maatregelen te nemen om de dodende luchtvervuiling in de hoofdstad aan te pakken. Greenpeace toonde in een recent onderzoek aan dat de luchtkwaliteit in teveel lagere scholen zorgwekkend is of ronduit slecht. En in maart 2018 lanceerden De Universiteit Antwerpen, De Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard CurieuzeNeuzen, het grootste burgeronderzoek ooit naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Gezonde lucht is niet alleen essentieel voor onze gezondheid, het stimuleert ook verfrissende ideeën. BLACK+DECKER wil zijn steentje bijdragen en lanceert een bewustwordingscampagne om de luchtkwaliteit in onze tuin te verbeteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat luchtvervuiling ook in onze eigen tuin kan ontstaan. Op benzine aangedreven tweetakt grasmachines die een uur draaien zijn bijvoorbeeld even vervuilend als een gemiddelde wagen die 550 kilometer aflegt. Met deze campagne roept BLACK+DECKER Belgen op om zelf bij te dragen aan gezonde lucht met een duidelijke call to action: maak van je tuin een lage-emissiezone.

Duizenden groene footprints
BLACK+DECKER wil met dit initiatief duizenden Belgen stimuleren om te kiezen voor een CO2-vrije tuin, met als doel om tot 4.000.000m2 extra lage-emissiezone te creëren. Hiermee wil het bedrijf niet alleen de burger bereiken, maar ook gemeenteraadsleden, burgemeesters, staatssecretarissen, de Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. In een open brief roept BLACK+DECKER deze beleidsmakers op om naast bestaande regelingen, zoals fiscale voordelen voor elektrische auto’s en ecocheques, ook de aankoop van duurzaam, elektrisch accu-tuingereedschap aan te moedigen door middel van fiscale voordelen, federale premies of gemeentelijke subsidies.

Yves Collette, European Environmental Product Stewardship Manager van BLACK+DECKER licht de ambities van deze campagne verder toe:

Moedige politici hebben in verschillende steden in ons land al lage-emissiezones ingevoerd. Als we willen kunnen we samen deze zones uitbreiden in heel België met een extra 4.000.000m2 en mensen laten genieten van gezonde lucht in hun tuin. Wij willen graag een steentje bijdragen aan het actuele debat rondom gezonde lucht. Daarom hebben we met ons 54V accugereedschap een gezond alternatief voor benzine aangedreven toestellen die jaarlijks tonnen luchtvervuilende gassen de lucht instoten.

Actie! Waarom nu?

  • Wereldwijd sterven meer dan 3 miljoen mensen vroegtijdig vanwege luchtvervuiling. Als de wereldwijde uitstoot van schadelijke stoffen niet drastisch wordt teruggedrongen, kan dit aantal in 2050 oplopen tot 6,6 miljoen mensen, volgens wetenschappelijk tijdschrift Nature.[1]
  • België loopt achter en staat dit jaar op de 41ste plaats in een wereldwijde milieuranglijst, opgesteld door wetenschappers van Yale en de Columbia universiteit.[2]
  • De vervuilde lucht in Brussel zorgt voor een afname van de levensverwachting die overeenkomt met 632 vroegtijdige overlijdens per jaar en een toename van afwezigheden, medicatiegebruik, ziekenhuisopnamen en verhoogde sterftecijfers bij patiënten met long- en hartziekten.[3]
  • CO2-uitstoot in je tuin door het gebruik van benzinetools, irrigatiesystemen en kunstmest is 5 tot 6 keer zo hoog als de CO2 die het gras in je tuin opneemt.[4]
  • De motoren van tuingereedschap op benzine stoten onder andere ozon uit. Dit chemische stofje veroorzaakt problemen voor mensen met astma en andere ademhalingscondities.[5]
  • Een benzine grasmaaier kan gedurende 1 uur net zoveel smog-veroorzakende emissies (NOx, VOS en CO) uitstoten als 40 nieuwe auto’s gedurende 1 uur. [6]

 

Tips voor een milieuvriendelijke tuin

  • Vervang oud tuingereedschap met nieuwe exemplaren van duurzaam materiaal. Kies bijvoorbeeld voor milieuvriendelijke, elektrische accumachines in de tuin in plaats van een tool op benzine.
  • Gebruik organische mest in plaats van kunstmest; kunstmest bevat allerlei chemische stoffen die de natuur niet of heel langzaam afbreekt en dus in onze lucht terecht komen.
  • Sproei gras en planten niet midden op de dag; dan staat de zon het hoogst en vindt de meeste verdamping plaats. Dit zorgt niet alleen voor waterverspilling en verzilting, maar het maakt een tuin ook minder vruchtbaar.

Op de website mijntuin-LEZ.be kunnen consumenten hun tuin opgegeven als lage-emissiezone. Via deze site kan ook contact opgenomen worden met BLACK+DECKER voor deskundig advies rond het milieubewust gebruik van tuingereedschap. 

Einde persbericht

Over BLACK+DECKER
Al meer dan 100 jaar vertrouwen gezinnen en doe-het-zelvers over de hele wereld op BLACK+DECKER als trouwe partner in innovatieve en betrouwbare producten – van boor- tot schuurmachines, tot grasmaaiers, grastrimmers en huishoudproducten. Met oog voor kracht en kwaliteit, maar vooral ook gebruiksgemak om elke klus sneller en eenvoudiger te klaren. BLACK+DECKER inspireert om met trots van een huis een thuis te maken, op een efficiënte manier zodat ze meer tijd hebben om door te brengen met hun gezin..

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Ben je geïnteresseerd in een telefonisch interview omtrent de visie en missie van deze campagne? Neem voor meer informatie/bij verzoeken contact op met:

PR BLACK+DECKER
Cathy Octaef
Cathy.octaef@sbdinc.com
0472 90 08 33

 

[1] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/doden-door-fijnstof-in-kaart-gebracht~a4143627/

[2] https://www.scientias.nl/nederland-scoort-minder-goed-op-wereldwijde-milieuranglijst/

[3] http://www.standaard.be/cnt/dmf20171120_03196637

[4] https://news.vice.com/article/your-well-manicured-lawn-is-contributing-to-climate-change

[5] http://www.peoplepoweredmachines.com/faq-environment.htm

[6] http://cleanairyardcare.ca/sustainability/environmental-facts/

Cathy Octaef PR BLACK+DECKER